Aldheimer et al. (2006)

Aldheimer G., Linder M., Larm T. & Stenvall B. 2006. Sorbus Reningsanläggning för dagvatten. Ledningsnät, Utveckling och utredning. Stockholms Vatten AB.
Essingeleden. Sampling March 2005-May 2005, mainly roads (Essingeleden, Stockholm), also small green areas and some apartment roofs.