Karlstads kommun (2020)

Karlstads kommun (2020). Bräddade mängder till recipient.xlsx. 2020-10-27. Tabell. Halter bräddat vatten (Obs provtagningspunkt vid Sjöstads reningsverk).
Sjöstads reningsverk, Karlstad. Sampling on overflow water, 2017-2019, at Sjöstads wastewater treatment facility.