Kjølholt et al. (1997)

Kjølholt J., Poll C. & Jensen D. K. 1997. Miljøfremmede stoffer i overfladeafstrømning fra befæstede arealer. Miljøprojekt nr. 355, 1997 (in Danish with an English summary).
Highway, Denmark.