Söderlund (2010)

Söderlund H. 2010. A13 Dagvattenrening av Centralbron. Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad. Slutrapport 2010-02-11- Trafikkontoret, Stockholms Stad.
Sedimentation basin+pre-sedimentation basin - Centralbron Söderström, Stockholm. Sampling May-Nov. 2009. Ap/Ared= 346, Vp/Vr=9.7.