Pettersson and Wahlberg (2010)

Pettersson M. & Wahlberg C. 2010. Övervakning av prioriterade ämnen i vatten och slam från avloppsreningsverk i stockholm. SVU-rapport Nr 2010-02, Svenskt Vatten Utveckling. http://vav.griffel.net/filer/Rapport_2010-02.pdf.
Bromma wastewater treatment plant, Stockholm, V0740.