Larm et al. (2002)

Larm T., Holmgren A., Gustafsson J. & Linder M. 2002. Kartläggning av föroreningsutsläpp med dagvatten till recipienter i Lidingö Stad. Rapport Sweco, Sweden. https://www.lidingo.se/download/18.24ba5cb312216c1f39f8000150/Rapport_av_dagvatten.pdf.