Johansson (1995)

Johansson. 1995. Litteratursammanställning av schablonvärden från jordbruksmark, gräs- och ängsmark,koloniområden, parkmark, skogsmark, våtmark- och myrmark, samt fritidshusområden (Ref: Löfgren och Olsson, Rapport 3692 och 3693, 1990, Eriksson och Silvertun, 1992, Naturvårdsverket, Rapport 4134, Miljöförvaltningen m.fl., 1994, Länsstyrelsen, 1994, samt Wanielista nad Yousef, 1993).