Miljöförvaltningen et al. (1994)

Miljöförvaltningen, Gatu- och fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret & Stockholm Vatten AB. 1994. Vattenprogram för Stockholm - sjöar och vattendrag. Miljöförvaltningen.