Miljöförvaltningen et al. (2000)

Miljöförvaltningen, Gatu- och fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret & Stockholm Vatten AB. 2000. Vattenprogram för Stockholm - sjöar och vattendrag. Miljöförvaltningen.