Vikström et al. (2004)

Vikström M., Gustafsson L-G., German J. & Svensson G. 2004. Dagvattendammars avskiljningsförmåga – påverkande faktorer och metodik för bedömning. VAForsk 2004-11. Svenskt Vatten AB.