Alm et al. (2010)

Alm H., Banach A. & Larm T. 2010. Förekomst och rening av prioriterade ämnen, tungmetaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten. SVU 2010-06.
Ladbrodammen, 2009