Hultgren et al. (1974)

Hultgren J., Hultman B. & Stenberg Å. 1974. Rening av brädd- och dagvatten. Publikation 74:1.