Ekvall (1998)

Ekvall J. 1998. Rening av vägdagvatten med lamellavskiljare. Försök vid Essingeleden. Rapport nr 46/98, Stockholm Vatten.
Highway Essigeleden, road runoff, Stockholm, Sweden.