Hogland et al. (1982)

Hogland et al. 1982. Stoftnedfall per liter nederbörd i Göteborg och Lund. Malmqvist (1978).