Malmqvist (1983)

Malmqvist P. A. 1983. Urban Stormwater Pollutant Sources. An analysis of inflows and outflows of nitrogen, phosphorus, lead, zinc and copper in urban areas. Chalmers, doktorsavhandling.
Vått- och torrt atmosfäriskt nedfall på en motorväg i Göteborg, Lisper (1974).