Malmqvist (1983)

Malmqvist P.A. 1983. Vått- och torrt atmosfäriskt nedfall på en motorväg i Göteborg Lisper (1974).