Johansson (1995)

Johansson. 1995. Litteratursammanställning av schablonvärden från atmosfärisk deposition (våt- och torrdeposition) (Ref: Ross, 1990. Löfgren och Olsson, Rapport 3693, 1990, Eriksson och Silvertun, 1992 och Vattenprogram för Stockholm, 1994)