Löfgren (1990)

Löfgren S. 1990. Tillförsel av kväve och fosfor till vattendrag i Sveriges inland: underlagsrapport till Hav -90, Aktionsprogram mot havsföroreningar. SNV rapport 3692. Naturvårdsverket, 1990. Statens naturvårdsverk. Rapport 3692SNV rapport 3692 (Ref: Huononen, 1999)