Holmgren (1999)

Holmgren A. 1999. PAH-budget för Stockholm. Stockholm Vatten och Institutet för tillämpad miljöforskning, Stockholms universitet.