Olvik and Nimfelt (2001)

Olvik G. & Nimfelt J. 2001. Dagvattenbelastning på sjöar och vattendrag i förhållande till andra föroreningskällor. VV publ 2001:114. Vägverket. J&W.