Johansson and Burman (2006)

Johansson C. & Burman L. 2006. Halter och deposition av tungmetaller i Stockholm 2003/2004 ITM report 147. Institutionen för tillämpad miljövetenskap.
Department of applied environmental science. Average data from Stockholm 2003-2004.