Johansson and Burman (1998)

Johansson C. & Burman L. 1998. Metaller i luft och nederbörd i Stockholms stad. Slb analys, Miljöförvaltningen, Stockholm.
Data from Stockholm 1995-1996.