Johansson and Burman (2006)

Johansson C. & Burman L. 2006. Halter och deposition av tungmetaller i Stockholm 2003/2004. ITM-rapport 147.
Data from Stockholm 2003-2004.