IVL (2011)

IVL. 2011. Nationell Miljöövervakning - Luft. IVL-rapport.
Råö, V.Sverige, Jul-Dec 2009.