Stenbeck et al. (2013)

Sternbeck J., Österås A. H. & Allmyr M. 2013. Riskbedömning av fosforrika fraktioner vid återförsel till åker- och skogsmark samt vid anläggande av etableringsskikt. Rapport WSP.
Arup, 2006-2010.