Wanielista and Yousef (1993)

Wanielista M. P. & Yousef A. 1993. Design and Analysis of an Irrigation Pond Using Urban Stormwater Runoff. Civil Engineering Database. American Society of civil Engineers. Asce Library.
Wanielista and Yousef (1973-90). Sammanställning av dagvattenbelastning (omräknat från kg/ha/år) från olika urban och rural markanvändning och från 10 referenser (1973-90) (Ref: Wanielista and Yousef, 1993).