Carlsson (1990)

Carlsson S-Å. 1990. Upplands bro. Kommunens vattenöversikt.