Löfgren and Olsson (1990)

Löfgren S. & Olsson H. 1990. Tillförseln av kväve och fosfor till vattendrag i Sveriges inland. SNV rapport 3692. 1990. Löfgren och Olsson.
Calculated to concentration from data in kg/ha/year.