Naturvårdsverket (1990)

Naturvårdsverket. 1990. Monitor. Svensk miljöövervakning.
Nitrogen content from agricultural land.