Miljöförvaltningen et al. (2002)

Miljöförvaltningen, Gatu- och fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret & Stockholm Vatten AB. 2002. Vattenprogram för Stockholm - sjöar och vattendrag. Miljöförvaltningen.