Löfgren (2004)

Löfgren S. 2004. Uppmätta halter från jordbruksåar i Dalvälvsområdet.
Sampled concentrations from creeks from agricultural areas around Dalälven.