Johnsson et al. (2019)

Johnsson H., Mårtensson K., Lindsjö A., Persson K., Andrist Rangel Y. & Blombäck K. 2019. Läckage av näringsämnen från svensk åkermark. Beräkningar av normalläckage av kväve och fosfor för 2016, SMED Rapport Nr 5.
SMED, PLC7