Junestedt et al. (2003)

Junestedt C., Ek M., Solyom P., Palm A., Öman C. & Cerne O. 2003. Karakterisering av utsläpp. Jämförelse av olika utsläpp till vatten. IVL rapport, nov. 2003.
Arlanda airport.