Miljöförvaltningen Stockholm Stad (2021)

Miljöförvaltningen Stockhom Stad. 2021. PFOS i ytvatten, Saltsjön. http://miljobarometern.stockholm.se/miljogifter/hogfluorerade-amnen/pfos-i-ytvatten/saltsjon/table/ 2021-01-18
Sampling years: 2012, 1 sample.