Hogland et al. (1986)

Hogland W., Berntsson R. & Larson M. 1986. Bräddavlopp. Funktionsanalys, sanering och dimensionering av bräddavlopp. Byggforskningsrådet.