Larm and Larm (2019)

Larm T. & Larm C. 2019. Göteborg Recipientanalys. StormTac report Larm T. 2017. Göteborg recipientanalys. Updated tables 2019-03-12. Säveån.
P och N: Average for sampling point U, T och S, 2005-2015. Metals: passive sampler 2012-2013, Gamlestaden O 13