Åstebol and Hvitved-Jacobssen (1998)

Åsteböl S. O. & Hvitved-Jacobssen T. 1998. Rensing av overvann fra veg: aktuella lösninger. Oslo, Statens vegvesen. Vegdirektoratet. Miljö- og samfunnsavdelingen. MISA 98/07, 1998.