Larm and Larm (2019)

Larm T. & Larm C. 2019. Göteborg Recipientanalys. StormTac report Larm T. 2017. Göteborg recipientanalys. Updated tables 2019-03-12. Delsjöbäcken