Larm (2017)

Larm T. 2017. Göteborg recipientanalys. Rapport 2017-02-20. StormTac.
Mölndalsån, 7 samples, 2014